http://kennisnetwerkcarrousel.nl/

Succesvolle assetmanagement bijeenkomst door KNC, Antea Group, Provincie Zuid-Holland en InnoFra

KennisNetwerk Carrousel (KNC) heeft in samenwerking met Antea Group, Provincie Zuid-Holland en InnoFra een bijeenkomst georganiseerd over assetmanagement. KNC heeft speciaal voor deze bijeenkomst laten bekijken wat nu bekend is over het fenomeen assetmanagement en wat we er wijzer van kunnen worden. Er is actief meegepraat omtrent wat we kunnen en willen bereiken met de veelheid van instrumenten en methoden uit assetmanagement. Het was een geslaagde dag en wij willen iedereen daarvoor bedanken. Deze eerste editie zal zeker een vervolg krijgen. Wij hopen u dan (weer) te mogen zien.

P1030147.jpg P1030148.jpg P1030150-1.jpg P1030152.jpg P1030156.jpg P1030161.jpg P1030163.jpg P1030172.jpg P1030178.jpg


 

Kennis delen beheer openbare ruimte

Groeiende behoefte aan het borgen van kennis

 

Iedereen die te maken heeft met het beheer van de openbare ruimte kent het belang van inhoudelijke kennis. Door inkrimping van gemeentelijke organisaties, afstoting van taken en doorstroom van medewerkers verdwijnt deze vakkennis en is er een groeiende behoefte aan het borgen ervan.

 

KennisNetwerk Carrousel voorziet in deze behoefte

Het KennisNetwerk Carrousel (KNC) is een landelijk platform voor gemeentes om kennis te delen over het beheer van de openbare ruimte. Door van elkaar te leren, voorkomen we dat de kennis die we hebben opgebouwd verloren gaat. We delen en borgen onze kennis in een netwerk van professionals die in hetzelfde werkveld en dezelfde regio werkzaam zijn. Het KennisNetwerk Carrousel is een initiatief van InnoFra.

 

Wat zeggen deelnemers over het KNC?

 

Vernieuwend kennis delen

Het is onze overtuiging dat echte kennis pas waardevol is wanneer het in de praktijk is getoetst en toegepast. Het KNC ontleent zijn kracht aan het intensief delen van vakkennis en ervaring. De deelnemers brengen situaties en dilemma's in uit de dagelijkse praktijk en bespreken deze met elkaar. Hierbij maken we gebruik van verschillende werkwijzen, van intervisie tot mindmaps. Door praktijkervaringen met elkaar te delen, gaat elke deelnemer rijker naar huis.

 


Het KennisNetwerk Carrousel (KNC) is een netwerkorganisatie voor het delen van kennis op het gebied van ruimtelijke ordening en het beheer van de openbare ruimte.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de voordelen van kennis delen voor uw organisatie?